• Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00πμ - 1:00μμ, 4:00μμ - 7:00μμ
  • Τηλεφωνήστε στο: 7000 01 71

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Το γλαύκωμα είναι το αποτέλεσμα υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, που μπορεί να παρουσιαστεί για διάφορους λόγους και να προκαλέσει φθορά (ατροφία) του οπτικού μας νεύρου. Το γλαύκωμα δεν θεραπεύεται. Ο μόνος τρόπος ναι σταματήσει η επιδείνωσή του είναι η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης που επιτυγχάνεται με φαρμακευτική αγωγή (κυρίως σταγόνες) η/και με χειρουργικούς τρόπους (λέιζερ, βαλβίδες, τραμπεκουλεκτομή).

Βραβεύθηκε από
WhatClinic.com

Ωραριο

  • Δευτέρα με Παρασκευή
    9:00πμ - 1:00μμ, 4:00μμ - 7:00μμ