ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οφθαλμικά Τραύματα

Ατυχήματα, χτυπήματα και τραυματισμοί

Γενικά για τα οφθαλμικά τραύματα (eye trauma)

Ο ανθρώπινος οφθαλμός βρίσκεται καλά προστατευμένος μέσα σε μια κοιλότητα, η οποία ονομάζεται οφθαλμικός κόγχος. Ο οφθαλμικός κόγχος παίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία του ματιού από χτυπήματα ή τραυματισμούς. Επιπλέον, η πρόσθια επιφάνεια του οφθαλμού καλύπτεται από τα βλέφαρα, τα οποία είναι θέση ως ένα βαθμό να προστατεύουν το μάτι από διάφορα μικροχτυπήματα.

Ωστόσο, ατυχήματα που συνδέονται με οφθαλμικά τραύματα (eye traumas) μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ακεραιότητα του οφθαλμικού βολβού, αλλά και για την ίδια την όραση. Ένα οφθαλμικό τραύμα μπορεί να συσχετίζεται ανατομικά με οποιαδήποτε δομή του οφθαλμού (κερατοειδής, σκληρός χιτώνας, φακός, αμφιβληστροειδής κ.ά.) αλλά και με την περιοφθάλμια περιοχή (βλέφαρα, κόγχος κ.ά.).

Ποια είναι τα συμπτώματα των οφθαλμικών τραυμάτων (eye traumas);

Τα βασικά συμπτώματα των οφθαλμικών τραυμάτων (eye traumas) μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

μώλωπες

κόψιμο στο βλέφαρο

διπλωπία (διπλή όραση)

αιμορραγία σε ανατομικό σημείο του οφθαλμού (αιμάτωμα)

ερυθρότητα του ματιού

εξοίδηση

θολή όραση

Ποιες είναι οι συνήθεις συνθήκες που σχετίζονται με τα οφθαλμικά τραύματα (eye traumas);

Οι συχνότερες καταστάσεις που συνδέονται με οφθαλμικά τραύματα είναι:

απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς

τραυματισμός από αιχμηρό αντικείμενο

χημικό έγκαυμα

οίδημα βλεφαρών

αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα

τραυματική ιρίτιδα

ύφαιμα

κάταγμα οστών του οφθαλμικού κόγχου

Πώς αντιμετωπίζονται τα οφθαλμικά τραύματα (eye traumas);

Κάποια οφθαλμικά τραύματα (eye traumas), όπως μία βαθιά τομή από ατύχημα, είναι πιθανό να χρήζουν άμεσης θεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί οφθαλμική βλάβη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια όρασης. Από την άλλη, τα μικρά οφθαλμικά τραύματα (eye traumas) χρήζουν συνήθως απλής παρακολούθησης για να αποφευχθεί το σενάριο μόλυνσης. Σε περίπτωση μικροτραυματισμών, όπως π.χ. οι μώλωπες, η τοποθέτηση κρύων επιθεμάτων στην προσβεβλημένη περιοχή είναι εφικτό να περιορίσει την εξοίδηση και να επιτρέψει την ταχύτερη ίαση του οφθαλμικού τραύματος (eye trauma).

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.