ΠΑΙΔΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η προληπτική οφθαλμολογική εξέταση αλλά και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία οφθαλμολογικών προβλημάτων των παιδιών που μπορούν να φέρουν με την γέννησή τους η να παρουσιάσουν κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους, θα αποτρέψουν, αναμφίβολα, μείωση της όρασής τους που μπορεί να τους συνοδεύει σε ολόκληρή τους την ζωή.

Οφθαλμολογική εξέταση των παιδιών πρέπει να γίνεται:

  • Αμέσως μετά τον τοκετό από τον παιδίατρο και στην διάρκεια της πρώτης εβδομάδας από οφθαλμίατρο. Εάν διαγνώσει κάποια πάθηση τότε παραπέμπει το βρέφος σε οφθαλμίατρο.
  • 6 – 12 μήνα της ηλικίας γίνεται ο πρώτος πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος.
  • 3 – 5 χρονών, αλλά οπωσδήποτε πριν την πρώτη τάξη του σχολείου ούτως ώστε το παιδί να αρχίσει το σχολείο χωρίς οφθαλμολογικά προβλήματα.
  • Κάθε 6 μήνες – 1 χρόνο ανάλογα με τα ευρήματα και τις υποδείξεις του οφθαλμιάτρου.

Στο κέντρο μας εξετάζονται παιδιά κάθε ηλικίας και δυσκολίας. Συχνές παθήσεις όπως Αμβλυωπία και Στραβισμός, όταν διαγνωστούν έγκαιρα, θεραπεύονται με τις τελευταίες μεθόδους.