ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

  • Για παθήσεις αμφιβληστροειδούς (Argon laser)
  • Καψουλοτομή σε «δευτερογενή καταρράκτη» (Nd:YAG Laser)
  • Ιριδοτομή σε οξύ γλαύκωμα, απότομη και ψηλή αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (Nd:YAG Laser).
  • Για Γλαύκωμα (SLT, ALT, Diode CPC)