Ενδοφθάλμιοι
Φακοί (Ενδοφακοί)

Μικρά, τεχνητά εμφυτέυματα σε
επεμβάσεις αφαίρεσης καταρράκτη

Τι ακριβώς είναι οι ενδοφθάλμιοι φακοί (ενδοφακοί);

Ένας ενδοφθάλμιος φακός ή ενδοφακός (intraocular lens – IOL) χρησιμοποιείται στην χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη, αμέσως μετά το στάδιο της φακοθρυψίας, για να αντικαταστήσει το θολωμένο – καταρρακτικό φυσικό, κρυσταλλοειδή φακό του ματιού (πίσω από την ίριδα και μέσα στο περιφάκιο).

Ένας ενδοφθάλμιος φακός ή ενδοφακός (intraocular lens – IOL) είναι στην πραγματικότητα ένας μικρός, τεχνητός δίσκος (συνήθως από ακρυλικό, σιλικόνη ή PMMA) που εμφυτεύεται (αποτελεί προσθετικό υλικό) στο μάτι μέσα από έναν ειδικό ενθέτη (injector). Ο ενδοφακός (IOL) είναι εύκαμπτος και αναδιπλούμενος κατά την ένθεση. Μπορεί να εισαχθεί μέσα από μικροσκοπική τομή λίγων χιλιοστών και παραμένει μετεγχειρητικά μόνιμα μέσα στο μάτι, επηρεάζοντας κατάλληλα την διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού για την αποκατάσταση της όρασης. Ο πιο κοινός τύπος εμφυτεύσιμου ενδοφθάλμιου φακού είναι ο μονοεστιακός ενδοφακός.

Ποιοι είναι οι τύποι των ενδοφθάλμιων φακών (ενδοφακών);

Η τεχνολογία των ενδοφθάλμιων φακών (ενδοφακών) σήμερα έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Οι τύποι των ενδοφακών που χρησιμοποιούνται σε ένας χειρουργείο αφαίρεσης καταρράκτη είναι:

μονοεστιακοί ενδοφακοί (monofocal IOLs): ένα σημείο εστίασης για ποιοτική μακρινή όραση (για κοντά ο ασθενής θα χρειαστεί γυαλιά μετεγχειρητικά, εάν αντιμετωπίζει πρεσβυωπία)

μονοεστιακοί τορικοί ενδοφακοί (monofocal toric IOLs): ένα σημείο εστίασης για ποιοτική μακρινή όραση και διόρθωση του κερατοειδικού αστιγματισμού

πολυεστιακοί – τριπλοεστιακοί ενδοφακοί (multifocal – trifocal IOLs): πολλαπλά σημεία εστίασης για ποιοτική όραση σε κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή απόσταση. Αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με δακτυλιοειδείς ζώνες

πολυεστιακοί – τριπλοεστιακοί τορικοί ενδοφακοί (multifocal – trifocal toric IOLs): πολλαπλά σημεία εστίασης για ποιοτική όραση σε κοντινή, ενδιάμεση και μακρινή απόσταση. Αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με δακτυλιοειδείς ζώνες και παράλληλη διόρθωση του κερατοειδικού αστιγματισμού

ενδοφακοί αυξημένου βάθους εστίασης (EDoF)

Ποια είναι η σημασία της προεγχειρητικής εξέτασης της βιομετρίας για την επιλογή ενδοφθάλμιου φακού (ενδοφακού);

Η βιομετρία είναι η μέτρηση μιας σειράς ανατομικών στοιχείων του οφθαλμού (π.χ. το αξονικό μήκος,, η καμπυλότητα κερατοειδούς, το βάθος προσθίου θαλάμου κ.ά.). Οι δείκτες αυτοί είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιλογή διαθλαστικής ισχύος ενός ενδοφθάλμιου φακού (ενδοφακού) που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη, ώστε να έχουμε πετυχημένο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Η βιομετρία καθορίζει το είδος και τις διοπτρίες του ενδοφακού. Σήμερα, υπάρχουν 3 τύποι βιομετρίας:

βιομετρία με χρήση υπερήχων (επαφής)

η οπτική βιομετρία (non contact)

η OCT βιομετρία (με οπτική τομογραφία συνοχής προσθίων μορίων)

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.