Μέθοδος PTK

Φωτοθεραπευτική κερατεκτομή

Τι ακριβώς είναι η μέθοδος PTK;

Η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy), γνωστή στο ευρύ κοινό και ως φωτοθεραπευτική κερατεκτομή είναι μια χειρουργική τεχνική laser που χρησιμοποιεί την τεχνολογία excimer laser για την θεραπεία και αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων, τραυματισμών, ουλών ή θολεροτήτων του κερατοειδούς χιτώνα, αποσκοπώντας στην βελτίωση της όρασης.

Η τεχνική PTK (Photo Therapeutic Keratectomy) απαιτεί ενδελεχή προεγχειρητική μελέτη για την εκτίμηση και αξιολόγηση της έκτασης και του βάθους της βλάβης. Εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία (αναισθητικές σταγόνες). Μετεγχειρητικά, στον οφθαλμό γίνεται χρήση ενός θεραπευτικού φακού επαφής για κάποια 24ωρα έως να γίνει ανάπλαση και επανασχηματισμός της πρόσθιας μεμβράνης του κερατοειδούς, που ονομάζεται επιθήλιο.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy) είναι φωτοθεραπευτική μέθοδος (εφαρμόζεται καθαρά για θεραπευτικούς σκοπούς) και όχι φωτοδιαθλαστική, αφού εδώ το excimer laser χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για εξομάλυνση διαφόρων κερατοειδικών επιφανειακών ανωμαλιών και όχι για την διόρθωση των γνωστών διαθλαστικών σφαλμάτων (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός).

Ποιες είναι οι σύγχρονες εφαρμογές της μεθόδου PTK (Photo Therapeutic Keratectomy);

Η μεθόδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy) χρησιμοποιείται σήμερα στις εξής οφθαλμικές καταστάσεις:

arrow-dark

θεραπεία επιφανειακών θολεροτήτων ή ουλών του κερατοειδούς χιτώνα

arrow-dark

αποκατάσταση τραυματισμών του κερατοειδούς

arrow-dark

θεραπεία κάποιων κερατοειδικών λοιμώξεων

arrow-dark

κερατοπάθειες, π.χ. band keratopathy

arrow-dark

υποτροπιάζουσες αποπτώσεις του επιθηλίου

arrow-dark

δυστροφίες του κερατοειδούς

arrow-dark

κερατίτιδες

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.