Μεταμόσχευση
Kερατοειδούς

Κερατοπλαστική

Τι είναι ο κερατοειδής;

Αν φανταστούμε το μάτι μας σαν ένα σύστημα φωτογραφικής μηχανής, ο κερατοειδής αποτελεί το κάτοπτρο εστίασης. Ο πρόσθιος αυτός χιτώνας του οφθαλμού είναι ένα διαφανές «παράθυρο» για το εξωτερικό περιβάλλον. Αποτελεί την διαθλαστικότερη επιφάνεια του ματιού και η δομή του επηρεάζει το ταξίδι των ακτινών φωτός προς τον αμφιβληστροειδή (οπίσθιος φωτοευαίσθητος χιτώνας του οφθαλμού).

Ποια είναι τα ανατομικά σημεία του κερατοειδούς;

Ο κερατοειδής χιτώνας αποτελείται από τις εξής στοιβάδες:

επιθήλιο

μεμβράνη Bowman

κερατοειδικό στρώμα

δεσκεμέτειο μεμβράνη

ενδοθήλιο

Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδούς (corneal transplantation) ή αλλιώς κερατοπλαστική (keratoplasty) και πότε εφαρμόζεται;

O κερατοειδής, όταν τα βλέφαρα είναι ανοιχτά, είναι εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, είναι σχετικά εύκολο ή πιθανό να τραυματιστεί ή να πάθει κάποια μόλυνση. Τραυματισμοί, μολύνσεις, θολερότητες, ουλές, αμυχές, παθήσεις όπως ο κερατόκωνος, κληρονομικές και γενετικές παθήσεις αλλά και δυστροφίες μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στον κερατοειδή και να επηρεάσουν δραματικά την όραση.

Όταν οι κερατοειδικές δομές έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις, εξαιτίας των προαναφερθέντων παραγόντων και ο κερατοειδής ή τμήμα εκείνου πρέπει να αντικατασταθεί, τότε οδηγούμαστε στη λύση της μεταμόσχευσης κερατοειδούς (corneal transplantation) με χειρουργική επέμβαση κερατοπλαστικής (keratoplasty). Απαραίτητος είναι ο εντοπισμός του κατάλληλου μοσχεύματος (σε τράπεζες μοσχευμάτων) από κάποιον συμβατό δότη. Πρόκειται για μια χειρουργική επέμβαση υψηλού βαθμού δυσκολίας. Η συρραφή του μοσχεύματος πραγματοποιείται με πολύ λεπτά ράμματα.

Ποιες είναι οι τεχνικές μεταμόσχευσης κερατοειδούς (corneal transplantation);

Οι κυριότερες μέθοδοι μεταμόσχευσης κερατοειδούς (corneal transplantation) είναι οι παρακάτω:

μεταμόσχευση ολικού πάχους (ή διαμπερής κερατοπλαστική) | PKP (Penetrating Keratoplasty): Εδώ έχουμε την ολική αντικατάσταση του πάσχοντος κερατοειδούς (ολόκληρο το πάχος του)

μεταμόσχευση μερικού πάχους (τμηματική κερατοπλαστική): Εδώ έχουμε την μερική και επιλεκτική αντικατάσταση μόνο συγκεκριμένου τμήματος του πάσχοντος κερατοειδούς. Η μερικού πάχους (τμηματική) μεταμόσχευση κερατοειδούς διακρίνεται σε 2 κατηγορίες:

    • Πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική | DALK: Deep Anterior Lamellar Keratoplasty & ALTK: Automated Lamellar Therapeutic Keratoplasty
    • Οπίσθια τμηματική κερατοπλαστική ή ενδοθηλιοπλαστική | DSEK: Descemet’s Stripping Endothelial Keratoplasty, DSAEK: Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty & DMEK: Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty. Οπίσθια τμηματική μεταμόσχευση κερατοειδούς εφαρμόζουμε όταν η βλάβη εντοπίζεται στις πίσω στοιβάδες του κερατοειδούς (ενδοθήλιο)

κερατοπρόσθεση (keratoprosthesis): Εδώ τεχνητός κερατοειδής αντικαθιστά τον παθολογικό (λύση για σοβαρές κερατοπάθειες που έχουν προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη)

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.