Μέθοδοι Πρεσβυωπίας

Καταλληλότητα για πρεσβυωπικές διορθώσεις

Μπορεί η πρεσβυωπία να αντιμετωπιστεί με laser;

Η πρεσβυωπία (presbyopia) είναι χωρίς αμφιβολία μια πολύπλοκη κατάσταση και απαιτείται εμπεριστατωμένη ανάλυση από τον οφθαλμίατρο για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης. Δεν είναι όλοι οι πρεσβύωπες κατάλληλοι για όλες τις θεραπευτικές – επεμβατικές τεχνικές. Σήμερα, εφόσον υπάρχει καταλληλότητα υποψηφίου, υπάρχει δυνατότητα πετυχημένων πρεσβυωπικών διορθώσεων με excimer laser σε διαθλαστική επέμβαση.

Με άλλα λόγια το laser μπορεί να αντιμετωπίσει την πρεσβυωπία, εφόσον ο προεγχειρητικός έλεγχος το επιβεβαιώσει, ελέγχοντας μια σειρά από παραμέτρους και δείκτες. Ακριβώς επειδή η πρεσβυωπία αφορά κρυσταλλοειδή, φυσικό φακό του ματιού (πίσω από την ίριδα) και όχι τον κερατοειδή, εφόσον συστήνεται πρεσβυωπική διόρθωση με excimer laser, θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλες οι υπόλοιπες διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός).

Τι ακριβώς είναι η μέθοδος Monovision;

Η μέθοδος Monovision σε μια διαθλαστική επέμβαση με laser επιλέγεται όταν κάποιος -α επιθυμεί, όχι μόνο να διορθώσει κοινά διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), αλλά και να βελτιώσει την κοντινή όραση εξαιτίας της πρεσβυωπίας. Στην μέθοδο Monovision o υποψήφιος ρυθμίζεται μετεγχειρητικά έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το ένα μάτι για να βλέπει μακριά και το άλλο για να βλέπει κοντά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου Monovision είναι η ικανότητα προσαρμογής του κάθε οφθαλμού στα νέα δεδομένα.

Τι ακριβώς είναι η μέθοδος presby LASIK;

Η μέθοδος presby LASIK (χαρακτηρίζεται σαν ένα πολυεστιακό laser) σε μια διαθλαστική επέμβαση με laser επιλέγεται όταν κάποιος -α επιθυμεί, όχι μόνο να διορθώσει κοινά διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), αλλά και να βελτιώσει την κοντινή όραση εξαιτίας της πρεσβυωπίας. Η μέθοδος presby LASIK βασίζεται στην φιλοσοφία λειτουργίας των πολυεστιακών φακών και έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους υποψήφιους. Αναπτύσσεται συνεχώς και χρησιμοποιεί ειδικά νομογράμματα με αλγόριθμους που εμπεριέχονται στο λογισμικό ενός excimer laser. Αποτέλεσμα της μεθόδου είναι η πολυεστιακότητα στον κερατοειδή για ικανοποιητική κοντινή όραση.

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.