Τραμπεκουλεκτομή

Χειρουργική επιλογή για την
αντιμετώπιση του γλαυκώματος

Τι ακριβώς είναι η τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy);

H τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy) αποτελεί μια χειρουργική επιλογή για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, μια οφθαλμική νόσος που αν αφεθεί ανεξέλεγκτη χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια της όρασης ή ολική τύφλωση. Όταν άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η χρήση αντιγλαυκωματικών σταγόνων ή τεχνικές laser γλαυκώματος δεν επαρκούν, τότε το χειρουργείο είναι μονόδρομος για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy) είναι η πιο διαδεδομένη χειρουργική μέθοδος.

Στην τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy) κατασκευάζουμε μικροχειρουργικά μια τεχνητή, εναλλακτική οδό (by pass διαδρομή) παροχέτευσης και απορροής του υδατοειδούς υγρού του οφθαλμού, από τον πρόσθιο θάλαμο προς την εξωτερική επιφάνεια του σκληρού (λευκού) χιτώνα (δημιουργείται μια φυσαλίδα διήθησης). Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία και απαιτεί επιδέξιες χειρουργικές κινήσεις. Βασικός στόχος μιας τραμπεκουλεκτομής (trabeculectomy) είναι το άνοιγμα παροχέτευσης να παραμείνει ανοιχτό. Στην περίπτωση που αυτή η εναλλακτική οδός στενέψει ξανά, μπορεί να χρειαστεί επανεπέμβαση.

Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από μια χειρουργική επέμβαση τραμπεκουλεκτομής (trabeculectomy);

Ξεκάθαρα ο στόχος μιας χειρουργικής επέμβασης τραμπεκουλεκτομής (trabeculectomy) είναι να μειώσει τα επίπεδα ενδοφθάλμιας πίεσης σε ένα μάτι με γλαύκωμα. Αν έχει σημειωθεί ήδη απώλεια όρασης εξαιτίας του γλαυκώματος, μια τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy) δεν μπορεί να την επαναφέρει ή αποκαταστήσει την χαμένη όραση (μη αναστρέψιμη κατάσταση), ωστόσο μπορεί να διατηρήσει τα προϋπάρχοντα επίπεδα όρασης, χωρίς επιπλέον επιδείνωση. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy) χρειάζονται στενή παρακολούθηση από τον οφθαλμίατρο.

Εκτός από την τραμπεκουλεκτομή (trabeculectomy), ποιες άλλες χειρουργικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος;

Στις μέρες μας, εκτός από την χειρουργική επέμβαση τραμπεκουλεκτομής (trabeculectomy) κάποιες άλλες πετυχημένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι:

ένθεση – εμφύτευση τεχνητών βαλβιδικών μηχανισμών (βαλβίδες γλαυκώματος)

τοποθέτηση οφθαλμικού stent

καναλοπλαστική

εν τω βαθει σκληρεκτομή

βισκοκαναλοστομία

Οφθαλμολογικές
Παθήσεις

Μάθετε τα πάντα για τις σημαντικότερες οφθαλμικές παθήσεις και καταστάσεις. Το πλήρως αναβαθμισμένο οφθαλμιατρείο μας συνδυάζει τεχνολογία αιχμής με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προτεραιότητά μας τα δικά σας μάτια.

Διαθλαστικές
επεμβάσεις με laser

Απαλλαγείτε οριστικά από γυαλιά και φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser (laser refractive procedures) είναι οι περισσότερο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός), χαρίζοντας εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.